width=‘De zichtbaarheid’ van golfclub ‘De Koggen’, en daarmee de bekendheid, dient groter te worden. In de boezem van het bestuur zijn daarvoor een flink aantal plannen geopperd, plannen die de komende maanden tot uitvoer zullen worden gebracht. Bepaald niet onbelangrijk daarbij, is het ontwerpen van een clublogo.

Zijn er onder ons ledenbestand creatieve geesten die zo’n logo al voor zich zien? Mooi, laten die dat dan op papier zetten en opsturen naar Barbara Wasch, secretaris@golfclubdekoggen.nl .  Een uit het bestuur bestaande, dus zeer deskundige jury, bekroont het beste ontwerp met een fraaie set golfballen.