Beste rokers van filtersigaretten en andere leden van GC De Koggen, 

De baaneigenaren hebben de laatste tijd enorm veel werk gestoken in het mooier maken van de baan. Er zijn prachtige paden bij hole 1 en hole 6 aangelegd en er zijn teemarkers gekomen waar je de kapotte teetjes in kwijt kunt. De greens zijn supersnel en we hebben de hele winter gewoon op zomergreens kunnen spelen. Helaas heb ik de laatste weken geconstateerd dat er best wel veel peuken links en rechts in het gras achteloos zijn neergegooid. Alleen al gisteren en vandaag heb ik zeker 15 peuken geraapt. Wanneer je beseft dat het zo’n 2 tot 12 jaar duurt voordat een sigarettenpeuk (filter) uit de natuur verdwenen is, zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat je de peuk na het uittrappen zelf opraapt en in de afvalbak gooit. 

Ik doe daarom een oproep aan onze filtersigaretten rokende leden: wees geen viespeuk en gooi je uitgetrapte peuk in de afvalbak. 

Aan alle andere leden van GC De Koggen wil ik vragen de “viespeuken” te attenderen op mijn oproep om de peuken op te rapen en netjes op de daarvoor bestemde plek weg te gooien.

Als variatie op de slogan die de ANWB al in 1916 hanteerde: 

“Laat niet als dank voor ‘t aangenaam tegen uw ballen beuken,
de eigenaar van de baan uw bananenschillen en uw peuken.”

Frank Braas – voorzitter