Via dit linkje is een verslag te lezen van de consuldag van 3 april j.l.