Doordat de Corona nog steeds heerst hebben wij als wedstrijdleiding besloten om dit keer geen shotgun te spelen maar vanaf half 12 te starten met starttijden.
Zodra dit weer mogelijk is zullen we deze wedstrijd weer gaan organiseren als een shotgunwedstrijd.
Ook willen we nog even melden dat er maximaal 48 personen (24 teams) aan deze wedstrijd kunnen meedoen zoals al eerder vermeld op de website.
Voor diegene die zich na dit aantal hebben aangemeld betekent dit dus dat ze op de reservelijst worden geplaatst.

De wedstrijdleiding Coby en Mirjam