Tuchtrecht Seksuele Intimidatie

De NOC/NSF heeft voor aangesloten koepelorganisaties een Tuchtrecht Seksuele Intimidatie ontwikkeld. De aangesloten koepelorganisaties, waaronder de NGF hebben dit Tuchtrecht overgenomen. De NGF heeft dit gedaan in de ALV van 23 november 2013. DezeĀ  regeling/procedure wordt door alle bij de NGF aangesloten clubs/verenigingen overgenomen.

Door dit Tuchtreglement over te nemen heeft de vereniging een set met gedragsregels en een complete procedure/reglement ter beschikking indien zich een geval van seksuele intimidatie voordoet en de betreffende persoon een klacht wil indienen.

De vereniging voldoet op deze manier aan de eis van de koepelorganisaties NOC/NSF en de NGF om te voorzien in een degelijke klachtenprocedure. De invoering van dit reglement is een stimulans om binnen de clubs en verenigingen van gedachten te wisselen over de vraag welk gedrag wel/niet wenselijk is en hoe daar mee om te gaan.

Het reglement voorziet in die gevallen waarin