Tuchtrecht Seksuele Intimidatie

De NOC/NSF heeft voor aangesloten koepelorganisaties een Tuchtrecht Seksuele Intimidatie ontwikkeld. De aangesloten koepelorganisaties, waaronder de NGF hebben dit Tuchtrecht overgenomen. De NGF heeft dit gedaan in de ALV van 23 november 2013. DezeĀ  regeling/procedure wordt door alle bij de NGF aangesloten clubs/verenigingen overgenomen.

Door dit Tuchtreglement ov