width=De hele winter is de dinsdagavond inloopavond voor training op de drivingrange voor de NGF teams.

Goed om elkaar te coachen en bijvoorbeeld wedstrijdjes te doen in het korte spel. Wie speelt de bal het eerst in het net. Op vier dinsdagavonden is Timo, onze pro aanwezig voor tips en begeleiding.