Tijdens de jaarvergadering van februari kwam Cees Siekerman met het voorstel om de bijdrage van €2,50 aan de wedstrijden te laten vervallen en als compensatie de contributie wat te verhogen. Het bestuur heeft de afgelopen tijd dit voorstel uitgewerkt en kwam tijdens de algemene ledenvergadering van gisteren met een scenario waarbij de contributie voor de meeste leden met €10 werd verhoogd en waarbij inderdaad de bijdrage aan de wedstrijden verviel. Het bestuur ging daarbij uit van onderstaande uitgangspunten:

– Ronde bedragen per lidmaatschap.
– Iedereen betaalt mee. Solidariteitsbeginsel!
– Ledenaantallen veranderen niet.
– Afschaffen wedstrijdbijdrage vanwege vermindering werklast bestuur en wedstrijdcommissie
– Contante kas wordt afgeschaft eveneens vanwege vermindering werklast
– Verminderen prijzengeld. Club zorgt alleen nog voor competitieprijzen aan einde competitie
– Meer prijzen in natura door sponsorcommissie te regelen
– Wedstrijdleiders mogen acties ontplooien om prijzen te laten regelen door deelnemers zelf
– Verminderen bijdragen uitwisselingen en slotfeest
– G1-leden naar F overbrengen (cf. NGF nog juniorlid)
– G2-leden worden gewoon seniorlid (cf. NGF ook senior)

Na een korte discussie werd het voorstel in stemming gebracht en bijna unaniem aangenomen. Dat betekent dus dat vanaf volgend seizoen geen wedstrijdbijdrage meer wordt gevraagd en dat de contributie iets verhoogd wordt.

Tevens werd tijdens de vergadering een nieuwe penningmeester aangesteld (ondergetekende). Het eerste wat hij te melden had is dat hij voorlopig afziet van het innen van de contributie per automatische incasso. Een ieder krijgt dus begin januari het verzoek zijn contributie zelf over te maken naar de vereniging.

Guus