Vandaag liep ik weer eens met een van de wedstrijdleiders en dat gaf mij mooi de gelegenheid eens te vragen wat zoal de wensen van de spelers zijn bij het inschrijven. Een aantal deelnemers geeft aan dat hij liever vroeg of laat speelt, maar ik was natuurlijk vooral nieuwsgierig naar andere wensen (mag ik een keer met puntje puntje spelen of liefst niet bij puntje puntje in de flight). Ton H, ja over hem hebben we het, zweeg als een graf en zelfs vier bockbiertjes na afloop deden hem niet zwichten. Gelukkig zat ik na afloop wel bij Ton aan tafel en zo kon ik meemaken dat een zeer teleurgestelde speler na afloop vroeg of het niet mogelijk was zijn score uit Golf Genius te verwijderen zodat het niet zichtbaar zou zijn voor de andere deelnemers. Ik ga natuurlijk geen naam noemen, maar voor 7 stableford punten hoeft niemand zich te schamen, zoiets hebben we allemaal wel een keer meegemaakt.
Nou ja, allemaal? Ik vraag mij af of Jan de V. wel eens met zo weinig punten de baan is afgestapt. Vandaag had hij er maar liefst 22, een geweldige prestaties en deels toe te schrijven aan een zeer gedegen voorbereiding. Ik kwam Jan vandaag tegen in de lockerruimte waar hij zijn al glimmende clubs aan het oppoetsen was. Ik opperde Jan dat hij dat beter na een ronde kon doen, maar volgens Jan waren de clubs dan nog vaak te nat om ze echt goed schoon te krijgen. Eigenlijk is het wel interessant om eens te onderzoeken of het schoonhouden van de clubs invloed heeft op de uitslag. Ik stel dat ook voor dat Jan de komende weken voor de wedstrijd mijn clubs ook schoonmaakt, zodat we kunnen kijken of ik met schoongemaakte clubs beter ga scoren.
Verdere prijzen waren er vandaag voor Jaap B. (tweede plaats met 20 punten) en ondergetekende (derde met 18 punten). Ikzelf kon de prijsuitreiking vanwege een VVE vergadering niet meemaken en ga er dan ook vanuit de Theun D. (vierde plaats met ook 18 punten) mijn balletje in bewaring heeft genomen.
Schrijven over Theun is een mooi bruggetje om het over de bijzondere verrichtingen van vandaag te hebben. Theun slaagde er namelijk ik om in twee slagen zijn bal het dichtst bij de hole van hole 2 te slaan. De andere bijzondere verrichting was op hole 5 en die werd gewonnen door Hein D.
Voor de birdies moeten we even een week terug in de tijd. Vorige week sloeg wedstrijdleider Cees S. een prachtige birdie op hole 2 en dat werd jammer genoeg niet breed uitgemeten op de website. Hopelijk is dit een soort goedmakertje. Vandaag slaagde alleen Jan de V. er in om een vogeltje te verschalken. Op hole 6 had Jan maar vier slagen nodig om zijn bal in het gaatje te krijgen. Hulde.

Guus