1. Een heuvel verhindert dat u met uw tweede slag de green kunt zien. U slaat de bal in de richting van de green, maar kunt vervolgens de bal niet meer vinden. U gaat terug en slaat een andere bal zo dicht mogelijk bij de plek vanwaar de oorspronkelijke bal het laatst werd gespeeld. Deze bal komt op de green terecht. Vervolgens putt u de bal in de hole en vindt tot uw verbazing ook uw eerste bal in de hole. Wat is uw score op deze hole?


A. 2 slagen

B. 4 slagen

C. 5 slagen

2. STROKEPLAY. Uw bal raakt uw eigen golftas. U spreekt met uw medecompetitor af de straf van één slag NIET te tellen. Wat is de beslissing van de Commissie als zij het verhaal hoort nadat u uw kaart hebt ingeleverd?

A. Er worden alsnog twee strafslagen bij uw score opgeteld.

B. U wordt gediskwalificeerd omdat u een te lage score op een hole hebt genoteerd.

C. U wordt gediskwalificeerd omdat u met opzet strafslagen niet hebt gerekend.

D. U wordt beiden gediskwalificeerd.

3. STROKEPLAY. Uw bal ligt op de fairway. U merkt de ligplaats van uw bal en neemt hem op om vast te stellen of hij onbruikbaar is om mee te spelen. U hebt uw medecompetitor niet tevoren gewaarschuwd. Bent u volgens de Regels strafbaar?

A. Ja, u krijgt één strafslag.

B. Ja, u krijgt twee strafslagen.

C. Ja, u wordt gediskwalificeerd.

D. Nee, u krijgt geen straf.

=================================================================

1. Juiste antwoord: A

Uitleg: Een hole is uitgespeeld, als de speler de bal met een slag heeft uitgeholed. Het resultaat van de hole staat op dat moment vast. De slagen per abuis gedaan, nadat de speler met zijn tweede slag had uitgeholed tellen niet mee voor zijn score op de betreffende hole.

2. Juiste antwoord: D

Uitleg: Als de speler zijn eigen tas raakt krijgt hij een strafslag volgens regel 19-2 (bal in

beweging van richting veranderd). De spelers hebben afgesproken om deze regel niet na te leven

en worden daarom allebei gediskwalificeerd.

3. Juiste antwoord: A

Uitleg: Als u wilt onderzoeken of uw bal onbruikbaar is en u de bal daarom wilt opnemen dan moet u aan de volgende 3 voorwaarden voldoen:

a. uw medespeler uw voornemen melden;

b. de ligplaats van de bal merken;

c. de bal opnemen en in bijzijn van de medespeler onderzoeken.

Als u deze procedure niet of niet geheel volgt, dan kost u dit één strafslag.