1. STROKEPLAY – Een speler beweegt per ongeluk zijn bal tijdens het zoeken. De plek waar de bal heeft gelegen is niet te bepalen. De speler pakt zijn bal op, maakt deze schoon en plaatst deze zo dicht mogelijk bij de plek waar hij denkt dat de bal heeft gelegen. Vervolgens slaat hij zijn bal op de green en daar aangekomen vraagt hij om een ruling aan de referee ter plaatse. Wat zal het antwoord zijn?

A. De speler krijgt geen straf, omdat hij de bal per ongeluk heeft bewogen tijdens het zoeken.

B. De speler krijgt een strafslag volgens regel 18 (bal bewogen).

C. De speler krijgt twee strafslagen volgens regel 18 (bal bewogen).

D. De speler krijgt drie strafslagen: een voor het bewegen van de bal en twee voor het plaatsen van

de bal in plaats van deze te droppen.

2.    U hebt uw bal door de baan onspeelbaar verklaard. U dropt de bal, met één strafslag, binnen twee  stoklengten van de plek waar de bal lag. Nadat de bal de grond heeft geraakt rolt hij nog één

stoklengte, niet dichter naar de hole, en komt tot stilstand op een plek waar hij wederom

onspeelbaar ligt. Wat zeggen de Regels?

A. U mag opnieuw handelen volgens Regel 28 (Onspeelbare bal), maar u krijgt in dat geval nog een

strafslag.

B. U mag de bal opnieuw droppen, zonder strafslag.

3.     Een bal is verloren indien:

A. De speler de bal verloren verklaart.

B. De speler een slag gedaan heeft met een vervangende bal.

C. De speler een tweede slag heeft gedaan met een provisionele bal.

D. De speler besluit om niet te gaan zoeken.

Antwoorden:


1. Juiste antwoord: A

Uitleg: Een hole is uitgespeeld, als de speler de bal met een slag heeft uitgeholed. Het resultaat van de hole staat op dat moment vast. De slagen per abuis gedaan, nadat de speler met zijn tweede slag had uitgeholed tellen niet mee voor zijn score op de betreffende hole.

2. Juiste antwoord: D

Uitleg: Als de speler zijn eigen tas raakt krijgt hij een strafslag volgens regel 19-2 (bal in

beweging van richting veranderd). De spelers hebben afgesproken om deze regel niet na te leven

en worden daarom allebei gediskwalificeerd.

3. Juiste antwoord: A

Uitleg: Als u wilt onderzoeken of uw bal onbruikbaar is en u de bal daarom wilt opnemen dan moet u aan de volgende 3 voorwaarden voldoen:

a. uw medespeler uw voornemen melden;

b. de ligplaats van de bal merken;

c. de bal opnemen en in bijzijn van de medespeler onderzoeken.

Als u deze procedure niet of niet geheel volgt, dan kost u dit één strafslag.