src= src=

De eerste Klaverjas en Keezavond  dd. 23-1-2015

De spits is er af en het was een GEWELDIG succes! Er werd in een ontspannen sfeer naar het hoogst haalbare aantal punten gestreefd. Er werd zelfs geduldig gespeeld met iemand die het keezen nog moest leren, en tijdens het spel rustig de regels werd weergegeven. Dank daarvoor! Er zijn 4 rondjes keezen gespeeld en daarna hadden ze nog tijd voor een “snel” fun spelletje. Hier was met keezen Ria Bresser de absolute heerseres met maar liefst 102 punten!

De klaverjassers speelden 3 ronden van 16 spelletjes. Hier was George van de Velden de absolute winnaar met 5371 punten. Dat betekent 1790 gemiddeld! Dit is heel hoog.

Maar voor zowel het keezen als het klaverjassen geld voor allebei, als je geen mooie kaarten krijgt kan je NOOIT winnen. We waren om ongeveer 23.00 uur klaar met spelen en 23.15 was de prijsuitreiking. De golfclub had hele mooie prijzen beschikbaar gesteld. In deze hoeveelheid was het eenmalig. Omdat we geen inleggeld vragen leek het mij leuk om te vragen of er (een paar) deelnemers de volgende keer zelf iets mee willen meenemen als prijs. Ongetwijfeld ligt er wel in een kast of op zolder iets wat er al jaren ligt. Misschien dat je er iemand anders blij mee kan maken! Zeg maar een soort KOFFERBAK prijs wedstrijd! Verder is er besloten dat we iedere 3e vrijdag van de maand deze avond houden! De maanden juli en augustus wordt er niet gespeeld. Tot en met december kunnen we dus totaal 10x spelen. Je bent niet verplicht om alle avonden te komen omdat de beste 4 uitslagen tellen! Ik heb bewust voor de beste 4 gekozen omdat er wellicht deelnemers bij zijn die een keer willen klaverjassen OF keezen. In allebei de disciplines kunnen ze dan ook meedingen naar de hoogste resultaten! Verder werd er nog gezellig even nagekaart na deze zeer geslaagde avond. De volgende avond is dus 20 februari. Alle deelnemers zullen hun enthousiasme door vertellen waardoor we de volgende keer misschien 1 a 2 tafels meer kunnen krijgen. Ik heb het volste vertrouwen dat de deelnemers die er waren ZEKER weer komen. Kom dus op 20 februari echt gezellig meedoen. Opgave via de lijst bij de receptie. Noteer in ieder geval mijn tel.nr. Neem dan met mij contact op als U onverhoopt op het laatste moment NIET kan, als U zich heeft opgegeven. 0653227583  Tot de 20e!!!!!!!!

Jan Schrekker