width=Onder barre weersomstandigheden en met een glas frisse champagne heeft Barbara Wasch, de nieuwe voorzitter van onze club, het nieuwe wedstrijdseizoen 2013 afgelopen zondag geopend.

De voorzitter gaf aan zich bevoorrecht te voelen om hier te kunnen staan met de zomer in het verschiet en alle activiteiten die daarbij horen. Fantastisch zoveel enthousiaste leden te zien ondanks de slechte weersvooruitzichten.  Haar gedachten gingen ook uit naar de leden die thans met ziek en zeer te maken hebben en die deze opening niet kunnen meemaken. Zij wenste hun veel sterkte en zij hoopt ze snel weer te zien op de golfbaan.  Verder wenste zij de leden een goed en vooral gezellig wedstrijdseizoen toe met sportieve wedstrijden en veel goede scores op de baan.

Daarna werd er getoost door de leden op elkaar, op de club en op het nieuwe seizoen en dit werd weer professioneel op de plaat gezet door onze fotograaf Walter Weber, waarbij de vlag, symbool voor de club, gehesen werd door wedstrijdleider Co, geassisteerd door Dick.

Tekst George van der Velden