width=

Tijdens het wachten op een voorgaande flight kreeg Peter Borst een volgens hem belangrijk telefoontje dat enige minuten duurde en ging daar ontspannen bij liggen. Is dit volgens de etiquette-regels toegestaan?.