width=Voor alle leden van de golfclub GC De Koggen organiseert het bestuur van de golfclub op veler verzoek een regelavond om de kennis van de óverbekende Golfregels weer wat op te frissen en/of nóg meer te weten te komen. Ook jaarkaarthouders van golfbaan Spierdijk die (nog) geen lid zijn van de vereniging zijn welkom.

Jos van der Werf, voorzitter van de regel- en handicapcommissie,
geeft aan de hand van praktijksituaties op de baan uitleg hoe de regels toe te passen.

De regelavond wordt gehouden op

woensdag 7 juli van 19.00 uur tot ongeveer 22.00 uur in en om het clubhuis

Er is alle gelegenheid voor het inbrengen van eigen golfervaringen/- vragen.
Grijp deze kans aan en ga erheen, want het kan nog wel even duren voordat de volgende avond plaatsvindt!

LET OP:
De woensdagavondcompetitie komt deze avond dus te vervallen. De avond voor introducés wordt een week vervroegd. Dus in plaats van 7 juli (de 1e woensdag van de maand) kunnen introducés woensdag 30 juni deelnemen aan de competitie!

Om te weten op hoeveel mensen we ongeveer kunnen rekenen op 7 juli, verzoek ik jullie om je per e-mail aan te melden:  secretaris@golfclubdekoggen.nl