De denkerRegelvraag 1 Is het verplicht een pitchfork bij je te hebben?

Er staat nergens in de regels dat je verplicht bent een pitchfork bij je te hebben. Wel staat in de etiquette dat de speler ook een verantwoordelijkheid heeft voor de staat van onderhoud van de baan en de greens.

Als er een speler is, die bij herhaling en bewust (dus met name ook nadat hij/zij er op aangesproken is,) zich verzet tegen herstelwerkzaamheden op de green middels een pitchfork,  dan mag de commissie een straf opleggen. Je kunt dit nalezen in de laatste uitgave van de Decisions 2008-2009, onder Regel 33-7/8

Regelvraag 2 Je slaat af op hole 1 naar de fairway en je bal landt aan de kant van de fairway (eerste deel gele palen), maar rolt terug het water in; hoe nu verder te handelen?
Feitelijk ben je de waterhindernis niet gepasseerd en heb je onder regel 26 twee mogelijkheden het spel te hervatten (met één strafslag uiteraard!):

  1.   Je speelt je volgende bal zo dicht mogelijk bij de plek, waar de oorspronkelijke bal het laatste gespeeld werd
  2.   Je mag een bal droppen achter (= tee-kant) van de waterhindernis, waarbij je het punt waar de oorspronkelijke bal het laatst de grens van de waterhindernis kruiste op een rechte lijn moet houden tussen de hole en de plek waar de bal wordt gedropt, zonder beperking van de afstand waarop de bal achter de waterhindernis mag worden gedropt

Kortom: het kan nooit zo zijn dat je aan de fairway-zijde van de waterhindernis mag droppen!

Regelvraag 3 Je bal is helaas in een bunker tot stilstand gekomen en wel zodanig dat je hem niet kunt spelen. Een goed voorbeeld is dat de bal net tegen of onder een rand van de bunker ligt. Er is daarbij geen sprake van belemmering door een vast obstakel of een abnormale terreinomstandigheid. Hoe nu verder?

Je kunt je bal dan onspeelbaar verklaren en handelt volgens Regel 28; er zijn dan drie mogelijkheden:

  1. Je gaat terug en speelt verder vanaf een plek, zo dicht mogelijk bij de plek, waar vandaan je de vorige slag gedaan hebt.
  2. Je dropt een bal achter het punt waar de bal lag, waarbij je een rechte lijn aan moet houden tussen  de plek waar de bal lag,  de hole en de plek, waar gedropt wordt, maar wel binnen de bunker
  3. Je dropt een bal binnen twee stoklengtes van de plek, waar de bal lag, maar wel binnen de bunker, doch niet dichter bij de hole.

Dit alles uiteraard met één strafslag.