In de wandelgangen heeft het bestuur natuurlijk regelmatig overleg met de golfbaan. Zo’n drie keer per jaar hebben we ook een officieel moment en afgelopen donderdag vond zo’n bijeenkomst plaats. Om jullie op de hoogte te houden van de laatste ontwikkeling schets ik even kort de verschillende bespreekpunten:

  • De jaarlijkse gratis greenfee voor leden zonder volledig speelrecht gaat verrekend worden via Chronogolf. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je dus wel een account in Chronogolf aanmaken.
  • Net als het ledenaantal van de club stijgt ook het ledenaantal van de golfbaan, een goede ontwikkeling.
  • Het schuurtje op hole 1 voor de gastheren/gastvrouwen heeft wat vertraging omdat de aannemer het nogal druk heeft. In oktober zal daarmee gestart worden. We kunnen u wel zeggen dat het een prachtig kapschuurtje zal worden!
  • Het is voor de golfbaan lastig om de juiste driving range ballen te vinden. De fabrikant van de ballen die we gebruikten produceert ze niet meer omdat ze een grotere marge verdienen op andere ballen. De juiste bal is cruciaal ivm de beperkte lengte van de driving range.
  • Binnenkort kunnen leden hun horeca tegoed van €5,00 weer opnemen. Achter de bar komt weer een lijst te hangen waarop bijgehouden wordt wie er nog recht op heeft.
  • De baan gaat de pinposities actualiseren en weer volgens schema plaatsen.
  • De baan geeft aan dat de bunkers minimaal twee keer per week onder handen genomen worden maar dat na fikse regenbuien eerst het water voldoende moet wegzakken voordat zij aan de slag kunnen.
  • De baan probeert samen met de Club van 100 goede faciliteiten te realiseren voor het schoonmaken van de clubs, trolley en golfschoenen.
  • De club gaat bekijken of het plaatsen van een AED in de schuilhut mogelijk is. Verder wordt overwogen een reanimatie cursus aan te bieden aan de leden.
  • In gezamenlijk overleg is er besloten dat er niet meer gerookt mag worden in de serre.

Namens het bestuur,
Guus, secretaris