In de Middeleeuwen waren de mensen blij met luizen op hun hoofd. Zieke mensen hadden geen last van luizen en dus was het logisch om te denken dat de luizen een positief effect op je gezondheid hadden. Nu weten we natuurlijk wel beter: luizen zijn erg gevoelig voor de temperatuur en zo gauw een gastheer of gastvrouw ook maar een kleine verhoging van de lichaamstemperatuur heeft, vertrekken ze naar betere oorden.
Nu denken jullie natuurlijk dat ik dit verhaal vertel omdat ik vanmiddag een flightgenoot had met luizen op zijn hoofd, maar zowel Jan de Vries als Jaap Voorneveld waren vrij van zulk ongedierte (van Jaap weet ik het echter niet helemaal zeker omdat hij de hele tijd een petje droeg). Nee, ik kom er op omdat mensen oorzaak en gevolg vaak omwisselen. Zo hoor je op de golfbaan vrij vaak dat je je hoofd moet stil houden. In mijn optiek heb je je hoofd vrijwel stil gehouden als je een goede slag geslagen hebt (dat is het gevolg van een goede slag). Maar dit betekent echt niet dat je je hoofd bewust moet stil houden om een goede slag te slaan.
Afijn, om te winnen is het zeker niet nodig je hoofd stil te houden, maar het is wel noodzakelijk je koppie er bij te houden. Het beste werd dat vandaag gedaan door Dirk Krijt (zwager van Fred de Graan) en hij ging er vandaag dan ook met de eerste prijs vandoor (de tweede eerste prijs van de Zichtbouw heren zomercompetitie). Tweede werd Wim Heddes die ondanks een formidabel uitgevoerd airshot toch nog 18 punten bij elkaar sprokkelde. De derde prijs ging tenslotte naar Fred de Graan (zwager van Dirk Krijt) met 16 punten.
En alhoewel er geen vogeltjes worden uitgedeeld mag de birdie van Fons Dekker op hole 2 natuurlijk niet onvermeld blijven.

Guus