Vandaag vrijdag 20 mei 2022 werd de jaarlijkse sponsorwedstrijd gehouden ten bate van de stichting met dezelfde naam. Elke opa van onze vereniging kan daar aan meedoen, net als die van alle 116 bij de stichting aangesloten verenigingen. Ca. 6400 grootvaders staan daarbij ingeschreven. Op voorhand was ik natuurlijk al winnaar met onze 12 kleinkinderen, maar dat bleek niet in de score mee te wegen.

Ondanks verwoede pogingen van consul en organisator bij GC De Koggen Ton Hertog om de opa’s van onze club hieraan mee te laten doen en te zorgen voor extra financiële middelen voor het goede doel, waren er slechts 12 die aan de wedstrijd wilden c.q. konden deelnemen.  De gemiddelde opkomst bij de herendag van tussen de 30 en 40 deelnemers verbergen volgens mij heel wat opa’s, die op een vrijdag vast geen snipperdag hoeven op te nemen!

Na de koffie met boterkoek werden we in drieballen de baan ingestuurd; de winnaar van elke flight zou in de finale moeten uitmaken wie a.d.h.v. het aantal stablefordpunten met de prijs, de eer en een uitnodiging voor de regiowedstrijd op de bijzondere Texelse golfbaan naar huis mocht gaan. De finale werd gespeeld door Bob G., Mart B., Kees D. en ondergetekende; dit was in omgekeerde volgorde tevens de einduitslag.

De club van 100 heeft een flinke bijdrage geleverd in de vorm van prijzen en reductie op een heerlijke lunch tussen de halve finale en finale, onze dank daarvoor. Hopelijk willen ze dat ook de volgende keer weer doen, het wordt gewaardeerd.

Dank aan consul en organisator Ton Hertog, die je verder kan informeren over de activiteiten van de stichting.

Opa zijn is al geweldig nu extra als Old Grand Dad 2022

Cees Hoek