Ik golf al zo’n 20 jaar en dacht dat ik de regels wel goed kende. Waarschijnlijk is dat ook wel zo, maar gisteren na afloop van de herenmiddag had Ton Hertog het over een golfregel die mij onbekend was. Op hole 9 probeer ik mijn afslag met regelmaat over die vermaledijde wilgenboompjes te slaan. 1 op de 10 keer lukt dat, maar meestal land mijn bal op het pad rechts van de bunkers en omdat het daar een beetje afloopt rolt mijn bal regelmatig te water. Met het droppen dacht ik altijd slim te zijn door mijn bal in de hindernis vlak bij het water te droppen omdat ik dan geen last heb van al die boompjes langs het water (zie rode stip op het plaatje hiernaast). Nu hoorde ik van Ton dat zoiets niet mag. In regel 17.1 d staat dat de dropzone in elk gebied van de baan mag zijn, behalve in de hindernis waarin je bal terecht is gekomen. Dat betekent dus dat ik de bal daar altijd buiten de rode paaltjes moet droppen en dus last van die boompjes ga krijgen. Misschien dat ik voortaan dan toch maar de “gewenste” weg links langs de bunkers neem.
Misschien dat jullie dit wel wisten, maar er zijn zeker regels waarvan jullie niet op de hoogte zijn. Daarom zou ik jullie willen adviseren naar de regelavond van de Regel & Handicapcommissie te komen. Deze wordt gehouden op dinsdag 16 mei en begint om 19.45 uur met een presentatie van Nighel over zijn avonturen als caddie op de KLM open (met speciale aandacht voor coursemanagement). Daarna houd de R&H commissie een presentatie over de nieuwste golfregels, komen enkele spelsituatie aan bod en is er tijd om al jullie vragen te beantwoorden.
Inschrijven is niet nodig, de fratsen van GolfGenius zijn dit keer dus geen excuus.

Guus