IMG_3211Het is alweer enige tijd geleden dat jullie iets hebben gehoord uit de jeugdcommissie. Ondanks het zomerreces hebben wij echter niet stilgezeten.

Eind maart en begin april zijn er 4 mensen geweest die naar de cursus jeugdcoach, dit is een 2-daagse cursus die gegeven wordt door een NGF pro, hebben gevolgd. Dit zijn Marga van Reijn – van Katwijk, Sikko van Katwijk, Karel Visser en Peter Bouma. Ook onze pro Timo van Geest heeft deze cursus gevolgd. Zo kon hij mooi ervaren wat de leerstof was en zorgen dat de trainingen van de jeugdcoaches en de instructies die hij aan de jeugdcoaches geeft zo goed mogelijk op zijn lessen aansluiten. Dit toont ook aan hoe betrokken onze pro is bij het jeugdgolf. Voorts zijn wij goed op weg in het traject committed to jeugd. Het doel wat wij nastreven is om dit jaar nog ons certificaat van de NGF te krijgen.

Inmiddels hebben alle jeugdcoaches hun werkboek, als soort van examen, ingeleverd en hebben wij 3 gecertificeerde jeugdcoaches, Peter Bouma moet in het najaar de 2e cursusdag nog voltooien.

Op 22 juni hebben wij de laatste wedstrijd voor de zomervakantie gehouden. Het was een prachtige dag en alle jeugdleden hebben dan ook genoten. Voor de wedstrijd was het een drukte van belang. Alle kinderen hebben een polo gekregen welke ook door de NGF teams zijn gedragen. Het was een prachtig gezicht om alle kinderen in dezelfde polo te zien spelen. De polo’s zijn mede gesponsord door Co Scholten en Barbara Wasch en George v.d. Velden. Ook Golfclub De Koggen heeft een deel bijgedragen aan de polo’s. Namen de jeugdcommissie hartelijk dank. Robin Kramer won de wedstrijd, vlak voor Emma van Katwijk en Martin Bakker.

melkbusLast but not least… Sinds kort staat er een grijs geschilderde melkbus in de hal. Deze is door Tom Scholtes, een erfstuk uit zijn vroegere arbeidsverleden, beschikbaar gesteld. Tom hartelijk dank hiervoor. Dus als u ballen vind waar u niet mee speelt, denk dan aan de jeugd en stop ze in de melkbus. En natuurlijk hartelijk dank aan alle mensen die al ballen hebben gedeponeerd. De melkbus begint al redelijk gevuld te raken, maar er kan nog meer bij !!!

Dat was het voor dit moment. Zondag 24-8 starten wij weer met een wedstrijd. Wij hebben er zin in!!!
Namens de jeugdcommissie,
Johan Kramer.