Vanwege de invoering van het WHS ontvangen alle golfbanen in Nederland nieuwe handicapslagentabellen. Deze nieuwe tabellen vind je natuurlijk binnenkort in het clubhuis en op de website van de golfbaan. Wie daar niet op wil wachten kan via deze links de heren– en dames-tabel raadplegen.

Met ingang van 1 maart a.s. zijn de gewijzigde course rating-getallen voor 9 holes tevens opgenomen in de app GOLF.NL.

Hieronder tref je de veranderingen t.o.v. de oude playing handicaptabellen aan:

  • Spelers met een lage handicap (tot 1 maart EGA-handicap 4,4 of lager) kunnen na de invoering van het WHS ook 9-holes qualifying ronden en wedstrijden spelen.
  • Het WHS hanteert niet langer een afwijkende berekening voor spelers met een handicap boven de 36,0 (dit was een extra slag voor elk punt boven handicap 36). Handicaps boven de 36 worden in het WHS ook op één decimaal nauwkeurig bepaald, wat kan resulteren in meer of minder slagen t.o.v. de oude tabellen. Er is in het WHS dus één methode voor alle niveaus. 
  • In het WHS wordt gebruikgemaakt van een 9-holes course rating voor een 9-holes tabel. Deze 9-holes course rating wordt berekend door de helft te nemen van het huidige course rating-getal op de bestaande 9-holes tabel. Dat betekent dat wanneer er voorheen een 9-holes CR van 70.4 stond er nu een CR van 35.2 vermeld staat. Met als kanttekening dat er bij de 9-holes CR in sommige gevallen een verschil van 0,1 punt is ontstaan, wat veroorzaakt wordt door de afronding in de berekening. Dit verschil ontstaat bij het optellen van de 9-holes rating of het vermenigvuldigen van 9-holes CR. Dan kan er een verschil van 0,1 punt in de 18-holes CR ontstaan. Bijvoorbeeld 18-holes CR 58.5/ 1e 9 CR 29,4 + 2e 9 CR 29,2 = CR 58,6
  • De lay-out van de tabellen is gewijzigd; op de nieuwe tabellen worden alleen de bestaande tees weergegeven waar voorheen ook de niet aanwezige tees op de tabel werden getoond.

Spelers zullen na de invoering van het WHS bij een qualifying ronde of qualifying wedstrijd nog steeds met een Playing Handicap spelen en slagen meekrijgen. Maar die Playing Handicap heet in het WHS een Baanhandicap. Deze benaming zie je ook terug in de nieuwe tabellen.