Nearest point of relief

Wat was dat ook al weer?

Vraag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse aan een willekeurige wandelaar wat het nearest point of relief is, en hij zal je verwijzen naar het zonovergoten terras iets verder op, waar rijkelijk bier wordt geschonken. Maar in de Golfsport heeft dit begrip toch een iets andere betekenis. En daar willen we graag even bij stilstaan. Het “nearest point of relief” is namelijk een begrip om goed te onthouden. Je kunt er immers je voordeel mee doen.

Het nearest point of relief speelt in die situaties waarin sprake is van hinder ofwel in golftermen van een belemmering door een vast obstakel (Regel 24) of door een abnormale terreinomstandigheid, denk bijvoorbeeld aan GUR (Regel 25). In een dergelijke situatie heeft de speler recht op ontwijking zonder straf, ofwel “relief”.

Wanneer was ook al weer sprake van een belemmering door een vast obstakel of door abnormale terreinomstandigheid?. Volgens de Regels is van een belemmering sprake wanneer de bal in of op een vast obstakel ligt, dan wel in of tegen een abnormale terreinomstandigheid ligt; ook is sprake van een belemmering wanneer een vast obstakel of abnormale terreinomstandigheid een belemmering vormt voor de stand van de speler of de ruimte voor zijn swing (zie: Regel 24-2-a en Regel 25-1-a). Van een belemmering is echter GEEN sprake wanneer het obstakel of een abnormale terreinomstandigheid zich op de gewenste SPEELLIJN van de speler bevindt; dan zal helaas toch een andere speellijn moeten worden gekozen. De speler heeft dus geen recht op een ongestoorde speellijn. Onder speellijn wordt hier verstaan de lijn die de speler wil spelen naar de hole. Staat er op weg naar de vlag een obstakel (een zitbank of een aanwijzingsbord) en vergt het enige techniek om hieroverheen te spelen, dan wil dit nog niet zeggen dat sprake is van een belemmering, hoe hinderlijk ook. Maar hinder betekent nog niet een belemmering. Je zult de bal moeten spelen zoals die ligt; natuurlijk kun je ook kiezen voor toepassing van de regel van de onspeelbare bal (Regel 28).

Om vast te stellen of sprake is van een belemmering is dus ALLEEN van belang: de ligging van de bal, de stand van de speler en de swing. Het gaat dan om de stand die de speler zou willen innemen wanneer er geen sprake zou zijn van een belemmering; en dit geldt ook voor zijn swing. Een belemmering doet zich voor als ter plaatse “normaal” doorspelen niet meer mogelijk.

Is dan sprake van een belemmering door een vast obstakel of bijvoorbeeld GUR, dan mag de speler zonder strafslag deze belemmering ontwijken. De doorgewinterde golfer spreekt van een “vrije drop”. Maar waar drop je dan? Om dat te kunnen bepalen moet je weten waar het “nearest point of relief” ligt. Voor de duidelijkheid: Dit is NIET de plaats waar de bal gedropt moet worden; een overigens veel gemaakte fout, en daar doet menige speler zichzelf tekort mee.

Met het nearest point of relief wordt bedoeld het dichtstbijzijnde punt waar verder spelen mogelijk is zonder die belemmering. Verwezen wordt naar de Definities (pagina 34 uitgave 2008-2011) in het Nederlandstalige Regelboekje. We spreken ook wel van “het referentiepunt”, omdat dit het vertrekpunt (referentie) is bij de bepaling van de plaats waar de bal uiteindelijk gedropt zal moeten worden.

Dit referentiepunt is de plaats waar de bal zou KUNNEN worden geslagen waar GEEN sprake (meer) is van een belemmering. De speler zal dus eerst moeten bepalen waar hij ongehinderd verder zou kunnen spelen,

Het “nearest point of relief” kan het beste worden gevonden door een paar voorzichtige oefenswings te maken totdat een plaats is bereikt waar je niet meer wordt belemmerd in je stand en swing. De doorgewinterde golfer van van zojuist zal adviseren om bij die oefenswings de langste club in de tas te gebruiken. Het gaat echter iets te ver om de driver te nemen als in die situatie een wedge de meest voor de hand liggende club zou zijn. De bedoeling is dat die stok wordt gekozen die de speler ook zou hebben gebruikt wanneer geen sprake zou zijn geweest van een belemmering; er is natuurlijke ruimte voor “eigen inzicht”.
En “nearest” betekent verder ook dat de speler zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke ligging van de bal moet blijven.

Als die plaats zonder belemmering eenmaal is gevonden, dan is ook het nearest point of relief bekend. Dit referentiepunt is de plaats waar de bal in dat geval zou kunnen liggen. Het is handig om daar dan een tee-tje in de grond te steken, want er volgt nog een tweede handeling, namelijk de “vrije” drop. En daarvoor kan het tee-tje dienen als richtpunt.

De bal moet nu worden gedropt binnen één (en niet twee) stoklengte van het referentiepunt, het tee-tje dus; maar nooit dichter naar de hole. Denk aan een vlaai-punt waarbij de punt wordt bepaald door het referentiepunt, het tee-tje. Die vlaai-punt heeft de lengte van een stok. Het is aan te raden hiervoor wel de langste stok in de tas te gebruiken.

De drop is vervolgens correct uitgevoerd wanneer de bal het eerst de baan raakt binnen de afstand van één stoklengte vanaf het referentiepunt ofwel binnen die denkbeeldige vlaai-punt dus. De bal kan en mag verrollen ook buiten die vlaai-punt, maar niet verder dan twee stoklengtes, en nooit richting hole. Het is aan de speler om te bepalen waar in die vlaai-punt hij de bal dropt, ook is op voorhand duidelijk dat de bal gaat rollen. Tot op zekere hoogte kan de speler de nieuwe ligging van de bal dus zelf beïnvloeden.

Er zijn weliswaar nog enkele andere situaties denkbaar waarin een drop niet correct is uitgevoerd. De behandeling hiervan gaat het bestek van dit artikel echter te buiten. Volstaan wordt daarom met een verwijzing naar Regel 20-2-c.

We hebben hiervoor gezien dat bij het ontwijken van een belemmering door een vast obstakel of door een abnormale terreinomstandigheid enkele handelingen moeten worden verricht. Dat begint met het vaststellen van het “nearest point of relief”. Met die handelingen kan de ligging van de bal aanzienlijk worden verbeterd. De Regels zelf maken dit mogelijk. Kennis van de Golfregels is daarom ook een must.

Regel en Handicap CIe

George van der Velden