Hoera, we mogen weer (club)wedstrijden spelen. Voor alle duidelijkheid dient u rekening te houden met de volgende afspraken:

  1. De vlag. U mag de vlag(genstok) niet aanraken. Als de vlag scheef in de cup staat mag u uw medespeler vragen deze recht te houden met de putter. Als de vlag uit de cup gewaaid is kunt u deze terugplaatsen met behulp van een doek die u bij u draagt.
  2. Bal in de bunker. Pech voor u maar u moet de bal spelen zoals deze ligt of onbespeelbaar verklaren. Probeer na uw slag de bunker zo goed mogelijk “aan te harken” met uw club.
  3. Wedstrijdkaarten liggen onbeschreven klaar voor de wedstrijd. Vul de score in van degene die u moet marken en uw eigen score. Na de laatste hole samen op gepaste afstand de score contoleren. Vervolgens meldt u zich bij de wedstrijdleider die de scores invoert in de computer. Ook hier geldt de 1,5 meter-regel.
  4. Losse obstakels (bijvoorbeeld gele en rode palen). Voor losse obstakels gelden dezelfde regels als voor de vlag. Als u ze wilt verwijderen dient u dat niet met de blote hand te doen (ook niet met een golfhandschoen) maar met een doek die u bij u draagt.
  5. De brasserie. Momenteel staat het meubilair coronaproof opgesteld. Natuurlijk volgen we de pijlen en gaan absoluut niet met meubilair zeulen om gezelliger te zitten. En vol is vol. Er mogen maar 30 mensen IN de Brasserie. Gelukkig zijn er buiten op het terras meer plaatsen.

Tenslotte doen we een beroep op het gezonde verstand. Spreek elkaar respectvol aan als het niet helemaal goed gaat.

Veel wedstrijdplezier,

Cees Siekerman