width=De contributie van de ‘GC de Koggen’ wordt verhoogd van 30 naar 50 euro per jaar. Het voorstel van het bestuur daartoe, werd op 15 oktober op een drukbezochte ledenvergadering, met algemene stemmen aangenomen. De verhoging is nodig voor de aanschaf (en onderhoud) van het zogeheten E-golf software systeem dat, zo is de bedoeling, op 1 januari 2011 operationeel moet worden. Met deze software kan onder meer na het ‘lopen van een q-kaart’– zo liet Jos van der Werf later op de avond tijdens een demonstratie zien – op simpele wijze de eventuele nieuwe handicap worden berekend.

Dat de golfbaan van Spierdijk daarvoor eerst een qualifying status van de Nederlandse Golf Federatie moet hebben, is duidelijk. Maar secretaris Barbara Wasch heeft – zo vertelde ze de vergadering – ‘goede hoop’ dat die volgend voorjaar binnenkomt. De baan is al door de keuring heen (en goed bevonden), nu moeten de club nog aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Of concreter gesteld: de diverse commissies die na het volgen van een aantal pittige cursussen, begin en eind november examen doen. Slagen ze daarvoor (het optimisme daarover is groot) dan staat niets een certificatie nog in de weg.