width=De eerste spelregelavond van het jaar, afgelopen woensdag 6 april. En opnieuw een mudvol clubhuis. Dat zich door Jos van der Werf en George van der Velden maar weer eens de listen en de lagen van de golfregels liet toedienen. Ditmaal aan de hand van een film, opgenomen op de golfbaan van Texel.

Een thriller, die rolprent. Een thriller waarin Jos het opnam tegen een ene Bart die al direct drie minuten te laat aan de afslag verscheen. Hij had nog even een setje nieuwe ballen gehaald, zei hij, en de deur van de auto ging wat moeilijk open. Eerste vragen nadat de film stop werd gezet: kreeg Bart strafslagen, had hij de wedstrijd meteen verloren, wat zou er zijn gebeurd als hij meer dan vijf minuten te laat zou zijn geweest en wat als dat gekomen was omdat hij op weg naar de baan assistentie had verleend bij een auto-ongeluk?

Vragen, vragen, vragen en dat ging zo nog negen ‘filmholes’ lang door.

In zowel matchplay- als strokeplaysituaties. Om half acht precies werd de film gestart – pas ver over negenen waren de laatste vragen beantwoord. Ooit gehoord of gelezen hoe je een stok ‘buitenspel’ verklaart en wanneer je dat moet doen? De ongeveer dertig leden die de instructie van Jos en George bijwoonden, weten het nu. En nog véééééél meer.

Hieronder 2 spelsituaties opgenomen tijdens de Spierdijk Open in Duneburg: