width=Er heerst nogal wat verwarring over de datum, maar – zoals dat ook in het programmaboekje staat aangegeven – het feest ter afsluiting van het golfseizoen wordt gehouden op zondag 31 oktober. Hou die dag (ook de leden die niet aan de diverse competities hebben meegedaan) daarom vrij. Hoe de dag wordt ingevuld, is nog niet helemaal bekend (er is een ad hoc feestcommissie benoemd, die denkt aan een funwedstrijd met aansluitend een buffet/diner voor zowel leden als partners), maar nadere mededelingen volgen binnenkort.

Voor beide activiteiten (’s middags en/of ’s avonds) kan naar keuze worden ingeschreven. Van de partners van de leden, die zich opgeven voor het diner wordt een (kleine) financiële bijdrage gevraagd. Graag zo spoedig mogelijk opgeven bij secretaris Barbara Wasch: secretaris@golfclubdekoggen.nl of 06-51955974