width=Natuurlijk, het ging ook om de knikkers. Maar als de ouder/kindwedstrijd in één woord gevangen moet worden dan komt gezelligheid daarvoor toch het meest in aanmerking. Neem alleen al de openingsflight. Met (zie foto) Pa Lammers, zoon Danny, opa Bakker en kleinzoon Martin. Ze wonnen geen prijs, het viertal, maar zowel Mart als Horst gloeiden van trots.

Nou deed Horst Lammers dat ook omdat hij de longest drive had geslagen. ‘Wel driehonderd meter’, beweerde hij juichend. Die afstand die door de wedstrijdleiding met een korreltje zout genomen, maar tijd voor controle was er niet. Er moest namelijk nogal stevig gerekend worden in de diverse categoriën met al die verschillende, ver uit elkaar liggende handicaps. Maar uiteindelijk kon onder luide toejuichingen dan toch de volgende uitslag bekend worden gemaakt:

Longest drive dames: Ria Duijn

Longest drive heren: Horst Lammers

Neary dames: Marjo Heemskerk

Neary heren: Tom Bleyendaal

Bruto uitslag

1.Jan en zoon Wim Bleyendaal

2. John en zoon Patrick Heemskerk

3. Johan en zoon Robin Kramer

Netto uitslag

  1. Johan en zoon Robin Kramer
  2. Fred en schoonzoon Reinoud Prins
  3. Ex eaquo: Richard en dochter Leslie Bovenkerk

Ton en zoon Mike Koopman

Marjo en zoon Marco Heemskerk