Vliegende start

“Op elf februari tweeduizend tien verschenen voor mij, mr. ALFONS DEMARET, notaris gevestigd te OBDAM, gemeente Koggenland:” luidde de opening van de oprichtingsakte van Golfclub De Koggen tot aan de dubbele punt. Na de dubbele punt werd duidelijk dat het niet ging om geesten, maar dat het Barbara Wasch (onze huidige voorzitter, toen secretaris) en Ton Kunst (toen voorzitter) waren, die als enthousiaste golfers de kar gingen trekken van de jongste golfvereniging op dat moment. Frank Braas werd gevraagd om de club als penningmeester financieel op poten te zetten. Rob van den Dobbelsteen en André Tessel completeerden het eerste bestuur, dat er voor zou moeten zorgen dat zowel de club als de in 2009 officieel geopende Golfbaan Spierdijk zo snel mogelijk de begeerde A-status zouden krijgen. Dit lukte door de goede samenwerking met de baaneigenaren al na twee jaren. In het voorjaar van 2011 werd in het oude, maar gezellige clubhuis zonder douchegelegenheid het glas geheven om de positieve boodschap van de NGF te vieren.

De club startte in 2010 met een bescheiden ledenaantal van 54. De contributie was net zo bescheiden, namelijk € 30. In de eerste algemene ledenvergadering, die werd gehouden in het Wapen van Wogmeer, was één van de vragen: “Moet het niet wat hoger zijn?” Dat was niet nodig, want de volgende jaarvergadering bleek het gelijk van de penningmeester uit een positief saldo van ruim € 1.700. De begroting is in de loop van de afgelopen jaren gestegen van € 6.550 in 2010 tot € 33.500 in 2021. Dat had natuurlijk alles te maken met het naar ruim 400 gestegen aantal leden.

In 2011 begon de club met het bijhouden van de ledenadministratie en ook de handicapregistratie in het pakket ESS. De wedstrijdleiders kregen de kneepjes van het pakket bijgebracht door Jos van der Werf. Dezelfde Jos van der Werf bracht ieder voorjaar de regels van het spel onder de aandacht van de leden tijdens de regelavonden. De casus van gele palen versus rode palen op hole 1 is meerdere keren aan de orde gekomen.

De NGF-competitie ging in 2012 met één seniorenteam van start. Zij wisten zich bij hun debuut meteen tot kampioenen te kronen. Helaas is dat huzarenstukje in de jaren erna niet meer herhaald. Zelfs niet terwijl het aantal teams in 2020 was gegroeid naar zeven.

Vanaf 2014 werd het ingezette beleid om de golfsport voor de jeugd te stimuleren vorm gegeven door de nieuw opgerichte jeugdcommissie. Mirjam en Johan Kramer hebben zich ongelofelijk ingezet om het zogenaamde door de NGF begeleide Committed to Jeugd plan voor de jeugd te bekronen met het felbegeerde schildje. Bij de afsluiting van het seizoen 2015 kregen zij loon naar werken en werd het schildje in bijzijn van de wethouder van Sport van de gemeente Koggenland uitgereikt. Dat gebeurde voor het een jaar eerder geopende nieuwe clubhuis.

Ter gelegenheid van die opening zongen enkele leden van de club een prachtig lied op de wijze van Brabant van Guus Meeuwis. Het refrein van dit lied is als volgt:

”En we staan met zijn allen met een grote lach, want het pand is geopend, het is nu de dag.
En de golfers ze stralen, de koning te rijk, want het is supertop hier op Golfbaan Spierdijk”

Ik denk dat het refrein voor de meesten van ons het gevoel binnen de club vertolkt. En met deze woorden sluit ik dit overzicht in vogelvlucht af.

Frank Braas

In 2011 begon de club met het bijhouden van de ledenadministratie en ook de handicapregistratie in het pakket ESS. De wedstrijdleiders kregen de kneepjes van het pakket bijgebracht door Jos van der Werf. Dezelfde Jos van der Werf bracht ieder voorjaar de regels van het spel onder de aandacht van de leden tijdens de regelavonden. De casus van gele palen versus rode palen op hole 1 is meerdere keren aan de orde gekomen.

De NGF-competitie ging in 2012 met één seniorenteam van start. Zij wisten zich bij hun debuut meteen tot kampioenen te kronen. Helaas is dat huzarenstukje in de jaren erna niet meer herhaald. Zelfs niet terwijl het aantal teams in 2020 was gegroeid naar zeven.

Vanaf 2014 werd het ingezette beleid om de golfsport voor de jeugd te stimuleren vorm gegeven door de nieuw opgerichte jeugdcommissie. Mirjam en Johan Kramer hebben zich ongelofelijk ingezet om het zogenaamde door de NGF begeleide Committed to Jeugd plan voor de jeugd te bekronen met het felbegeerde schildje. Bij de afsluiting van het seizoen 2015 kregen zij loon naar werken en werd het schildje in bijzijn van de wethouder van Sport van de gemeente Koggenland uitgereikt. Dat gebeurde voor het een jaar eerder geopende nieuwe clubhuis.

Ter gelegenheid van die opening zongen enkele leden van de club een prachtig lied op de wijze van Brabant van Guus Meeuwis. Het refrein van dit lied is als volgt:

”En we staan met zijn allen met een grote lach, want het pand is geopend, het is nu de dag.
En de golfers ze stralen, de koning te rijk, want het is supertop hier op Golfbaan Spierdijk”

Ik denk dat het refrein voor de meesten van ons het gevoel binnen de club vertolkt. En met deze woorden sluit ik dit overzicht in vogelvlucht af.

Frank Braas