Vliegende start

“Op elf februari tweeduizend tien verschenen voor mij, mr. ALFONS DEMARET, notaris gevestigd te OBDAM, gemeente Koggenland:” luidde de opening van de oprichtingsakte van Golfclub De Koggen tot aan de dubbele punt. Na de dubbele punt werd duidelijk dat het niet ging om geesten, maar dat het Barbara Wasch (onze huidige voorzitter, toen secretaris) en Ton Kunst (toen voorzitter) waren, die als enthousiaste golfers de kar gingen trekken van de jongste golfvereniging op dat moment. Frank Braas werd gevraagd om de club als penningmeester financieel op poten te zetten. Rob van den Dobbelsteen en André Tessel completeerden het eerste bestuur, dat er voor zou moeten zorgen dat zowel de club als de in 2009 officieel geopende Golfbaan Spierdijk zo snel mogelijk de begeerde A-status zouden krijgen. Dit lukte door de goede samenwerking met de baaneigenaren al na twee jaren. In het voorjaar van 2011 werd in het oude, maar gezellige clubhuis zonder douchegelegenheid het glas geheven om de positieve boodschap van de NGF te vieren.

De club startte in 2010 met een bescheiden ledenaantal van 54. De contributie was net zo bescheiden, namelijk € 30. In de eerste algemene ledenvergadering, die werd gehouden in het Wapen van Wogmeer, was één van de vragen: “Moet het niet wat hoger zijn?” Dat was niet nodig, want de volgende jaarvergadering bleek het gelijk van de penningmeester uit een positief saldo van ruim € 1.700. De begroting is in de loop van de afgelopen jaren gestegen van € 6.550 in 2010 tot € 33.500 in 2021. Dat had natuurlijk alles te maken met het naar ruim 400 gestegen aantal leden.