Vliegende start

“Op elf februari tweeduizend tien verschenen voor mij, mr. ALFONS DEMARET, notaris gevestigd te OBDAM, gemeente Koggenland:” luidde de opening van de oprichtingsakte van Golfclub De Koggen tot aan de dubbele punt. Na de dubbele punt werd duidelijk dat het niet ging om geesten, maar dat het Barbara Wasch (onze huidige voorzitter, toen secretaris) en Ton Kunst (toen voorzitter) waren, die als enthousiaste golfers de kar gingen trekken van de jongste golfvereniging op dat moment. Frank Braas werd gevraagd om de club als penningmeester financieel op poten te zetten. Rob van den Dobbelsteen en André Tessel completeerden het eerste bestuur, dat er voor zou moeten zorgen dat zowel de club als de in 2009 officieel geopende Golfbaan Spierdijk zo