Vanmorgen kregen alle leden van de golfbaan een mailtje over de inzet van een gastheer/gastvrouw op de golfbaan. Omdat niet ieder lid van de club ook lid is van de baan tonen we de tekst ook nog even op onze website.

Beste Leden,

De golfsport zit in de lift, veel beginnende golfers en mensen die de sport weer actief zijn gaan beoefenen. Iedereen zal gemerkt hebben dat het op bepaalde momenten een stuk drukker is geworden.
Logischerwijs kunnen er dan problemen ontstaan die anders niet of nauwelijks voorkwamen. Golfbaan Spierdijk heeft samen met Golfclub de Koggen al een groep gastheren. Op de drukke momenten zorgden zij voor ‘structuur en begeleiding’ in de baan. De bedoeling is dat dit frequenter gebeurt en dat deze groep uitgebreid wordt. Uiteraard willen we de beleving van golfen op Golfbaan Spierdijk koesteren.
Na een grondige analyse is duidelijk geworden dat op de drukke momenten veel problemen te ondervangen zijn bij aanvang van de ronde. Tenzij er problemen zijn in de baan zal de gastheer/gastvrouw bij de afslag van hole 1 aanwezig zijn, hij of zij functioneert dan als een ‘starter’.
Hij of zij verwelkomt de mensen, geeft tekst en uitleg waar nodig (afhankelijk van type speler) en het belangrijkste: ervoor zorgen dat mensen starten op de juiste tijd. De start is belangrijk, dit kan doorwerken in het verloop van de ronde zoals we allemaal weten.
U kunt van ons verwachten dat deze starter een groot gedeelte van de dag aanwezig zal zijn op vrijdag, zaterdag en zondag.
Om het succesvol te maken en het spelplezier te verhogen hebben we u ook nodig natuurlijk. Pas de regels toe zoals u ze heeft geleerd en ga respectvol met elkaar om.
In deze periode van het jaar is de golfbaan erg kwetsbaar, schades zoals pitchmarks en divots herstellen niet of nauwelijks. Iedere speler heeft als taak hier zorg voor te dragen, ook dit helpt om het plezier in het spelletje te vergroten.
We hebben er veel vertrouwen in dat al het bovenstaande de beleving van uw ronde op onze mooie golfbaan sterk kan verbeteren.
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd,


Met vriendelijke groet,
Team Golfbaan Spierdijk en GC de Koggen.