width=Afgelopen dagen bereikte ons het droevige bericht dat Fred Prins op vrijdag 27 september jl. is overleden.

Fred was vanaf de oprichting al lid van de golfvereniging en door een ieder zeer gewaardeerd. Als persoon en  ook vanwege zijn ervaring op golfgebied en kennis van de golfregels. Fred heeft een belangrijke rol gespeeld bij de allereerste opzet van het wedstrijdprogramma van de club en bij de begeleiding van beginnende golfers.  Tijdens competities en ook daarbuiten  was hij op golfbaan en in clubhuis een graag geziene medespeler.

Wij wensen zijn vrouw , kinderen en kleinkinderen veel sterkte in de komende tijd.

Namens het bestuur
Barbara Wasch,
voorzitter