Het zal de regelmatige bezoeker van onze golfbaan ongetwijfeld zijn opgevallen: alles wordt in het werk gesteld om het slot van het zomerseizoen, aanstaande zondag 28 oktober, zo feestelijk mogelijk te laten verlopen.

 title=Niet alleen de zich grijnzend achter zijn grashark verstoppende greenkeeper Marc en zijn jonge assistenten Melvin en Rutger (zie foto) zijn bezig de baan in optimale conditie te brengen – ook good old Cees Duijn wil dat ‘zijn’ course er aanstaande zondag perfect bijligt.

 title=Zie hem zwoegen. Op zijn knieën in de tweede bunker van hole 4. Dat worden topscores zondag. Of bedenken de ‘The Kings of Surprises’, wedstrijdleiders Co Scholten en Ruud Dol weer zoveel geniepigheidjes, bij de traditionele shot gun funwedstrijd, dat ook andere vaardigheden een belangrijke rol gaan spelen? Het zou zomaar kunnen.