Klaverjassen en keezen

Spelavond met klaverjassen en keezen.

Het gaat natuurlijk om de gezelligheid maar Jan en Peter hebben een aantal sponsoren (Club van 100, golfschool Spierdijk, golfbaan Spierdijk en OHF financiële dienstverlening) kunnen vinden voor wat prijsjes en een hapje. Te winnen zijn onder andere staatsloten, golflessen, golfballen en andere golfaccessoires).

Het klaverjassen gaat op z’n Amsterdams en bij het keezen worden onderstaande regels gebruikt.

Puntentelling

Per spelronde kunt u als speler punten verdienen. Nadat een spel is gespeeld krijgt iedere speler 5 punten voor iedere pion die hij binnen heeft. Tevens krijgt hij van elke pion die de tegenstander Niet binnen heeft 2 bonuspunten.

Bijvoorbeeld: Team 1 (A + C) spelen tegen team 2 (B + D) Winnaar speler A en C (team 1) hebben ieder 4  pionnen binnen. Verliezende speler B heeft er 3 binnen en D  heeft er 2 binnen. Samen hebben zij 5 pionnen binnen in plaats van 2 x 4 = 8 dus 3 minder.

 • Winnende speler A en C  krijgen dus ieder 4 x 5 punten (eigen pionnen) is 20 punten + 3 x 2 punten bonus. Zij krijgen dus ieder 26 punten.
 • Verliezende speler B krijgt dus 3 x 5 punten= 15 en speler D 2 x 5= 10 punten.

Voordat een ronde begint vullen de spelers hun naam  in op de scorekaart. Na afloop van het spel vult een van de spelers het aantal punten in op de score kaart. Vervolgens wordt het scoreformulier bij de wedstrijdleider ingeleverd.

Spelregels

Spelers uit hetzelfde team zitten altijd tegenover elkaar.

Er word eenmalig geschud en de gever geeft 3x de kaarten. Eerste keer 5 kaarten daarna 2x 4. De gever geeft eerst de kaarten aan de speler links van hem en vervolgens de klok rond.

Tijdens een ronde leggen de spelers een voor een, te beginnen bij de speler die links van de startspeler zit, een kaart uit hun hand op en voeren de daarbij behorende actie uit. Als een speler een kaart op kán gooien, moet hij dat ook doen, ook als dat betekent dat hij zichzelf of zijn partner van het bord slaat. Als een speler geen kaart op kan gooien, dan levert hij al zijn kaarten in en moet hij op de volgende ronde wachten. Als alle spelers hun kaarten kwijt zijn, wordt de speler links van de huidige speler startspeler en begint een nieuwe ronde. Na elke ronde wordt er weer geloot met wie je het volgende spel speelt.

De acties die bij de kaarten horen zijn als volgt:

 • Aas: opzetten of 1 vooruit.
 • Heer: een pion opzetten.
 • Vrouw: twaalf vooruit
 • Boer: een eigen pion met een pion van een andere speler (een teamgenoot of een tegenstander) omruilen. Dit mag alleen als de andere pion niet op thuishonk van zijn eigen kleur staat. Zelf mag hij zijn eigen thuishonk pion wel verplaatsen.
 • 10, 9 en 8: het aangegeven aantal vooruit zetten.
 • 7: Mag in twee keer gebruikt worden. De zeven moet wel vol gemaakt worden. De 7 mag ook worden gebruikt indien je met je laatste pion binnen kan komen bijvoorbeeld met een 2 er in DAARNA mag je de 7 volmaken om 5 plaatsen bij je maat te zetten. (indien mogelijk)
 • 6 en 5: het aangegeven aantal vooruit zetten.
 • Vier achteruit: een pion moet vier vakjes achteruit gezet worden. Het is niet toegestaan de pion achteruit in het eigen honk te plaatsen.
 • 3 en 2 : het aangegeven aantal vooruit zetten.

Wanneer een pion op zijn eigen honk kleur staat, mag hij niet ingehaald en ook niet geslagen worden. Ook mag hij niet (met een ruilkaart= boer) worden geruild. Met zijn eigen boer mag dat wel.

Een beurt moet altijd uitgespeeld worden. Als een speler alle vier zijn pionnen in het honk heeft, speelt hij direct door met de pionnen van zijn medespeler. Hier mag hij ook een Boer voor gebruiken.

Als twee spelers uit hetzelfde team beiden vier pionnen in hun honk hebben, stopt het spel en worden de pionnen in het honk van het andere team geteld.

Indien een speler een hele ronde heeft afgelegd maar kan niet in zijn honk komen mag hij niet weer over zijn start positie om door te gaan. Hij moet wachten op een volgende kaart om in zijn thuis honk te kunnen komen.

Bij vragen of situaties tijdens spel  betreffende de spelregels beslist de spelleider Jan of Peter.

Datum

13/01/2023
Expired!

Tijd

19:30

Locatie

golfbaan Spierdijk
Wogmeer 86a Spierdijk
Website
https://www.golfbaanspierdijk.nl/

Organisator

Jan Schrekker

Other Organizers

Peter Seinen


Disclaimer: Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en reacties op de nieuwspagina van de website zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van het bestuur.

Leden van de club kunnen materiaal (zoals meningen of artikelen) inzenden voor publicatie op onze website. Golfclub De Koggen behoudt het recht ingezonden materiaal in te korten, aan te passen, te verwijderen dan wel niet te plaatsen.

Auteurs dienen ervoor in te staan dat door het publiceren van door hen ingezonden materiaal op de website geen rechten van derden, zoals auteursrechten, worden geschonden, en niet anderszins onrechtmatig jegens derden wordt gehandeld. Auteurs zijn zelf aansprakelijk voor een schending van rechten van derden en/of onrechtmatig handelen jegens derden.

Geef een reactie

Ga naar de bovenkant