Ons aller voorzitter Frank Braas speelde vandaag een dijk van een  wedstrijd en voelde zich met 37 stableford punten zelfs nog een beetje misdaan (hadden er wel 45 kunnen zijn). Het ging zelfs zo goed dat zijn tweemans flight (hij liep samen met Erik Bark) halverwege een verplichte pauze moest nemen. Omdat ze veel te snel liepen mochten ze nog niet aan de tweede negen beginnen en namen beide heren met een ijsje plaats op het terras. Dat had natuurlijk niet gemogen (je mag niet tijdelijk uit de wedstrijd stappen) en alle reden om beide heren een DQ-tje te geven.  Erik deed dat niet zoveel, maar Frank voelde zich lelijk genomen (daar ging zijn eerste prijs in rook op). Frank had echter geluk met Marion Vlaar als wedstrijdleider. Eerst vond ze de misstap van Erik en Frank niet genoeg om hen te diskwalificeren en daarna ontving Frank zelfs bij absentie zijn eerste prijs (Frank moest wat eerder weg om thuis te koken en om 18.30 uur te zingen in de kerk). Marion was wel heel onbaatzuchtig want bij afwezigheid van Frank had zij met haar tweede plaats (36 punten) eigenlijk de eerste prijs in ontvangst mogen nemen (wat een sportiviteit en voorbeeld voor allen).
De eerste prijs (maandbeker, lesje van Timo en parkeerplaats) ging dus zeer verdiend naar Frank, de  tweede prijs naar Marion en de derde naar Jan Schrekker.
Heel apart waren de resultaten van Erik Bark en Colin . Beide heren bakten er weinig van (laatste en een na laatste) maar slaagden er allebei toch in een birdie te pakken (volgens Marion gesneekt door Sam).
Rest nog de bijzondere verrichtingen: de neary op hole 2 ging naar Erik Bark (10 centimeter van de pin), de longest drive bij de heren naar Sybren Sjoerd de Vries en de longest drive bij de dames naar Els Tromp (lag vlak achter Sybren!)

Guus