Ut wier vorige week nagal wat rommelug bai oos dus ik docht leit ik een keer op de zaterdag gaan golfen.
Dut had ik nag niet eerder dein dus leit moin verrassen.
Jammer genog ware d,r niet veul mense op komme drave, maar voor de eerste keer wier dat niet zo bar erg.
Bai ut inslaan,de spiere zate nagal vastug, kwam ik vrouw Bakker teuge.
Zai keek moin nagal meukel an of ze zegge wou, van wie ben jij d,r ientje?
Ik heb ut deer maar bai leite en zoit wie of ik was. En toen ging ur bai vrouw Bakker een lampie brande.
An de inskroiftafel zat Ria. Ik gaf een hand en zai wulde ok wel wete wie of ik was.Ut ken raar lope.
Op de baan wier ut bar gezellug.Met Frank en Horst ken je wel een paar snees oflope.
Horst wul elke dag wel wat aars prebere.Nou had ie weer een filmpie zien van Utopia.
Ut ging over een kirl die d,r hillegaar deurheen zat. Ut was ook een golfer.
Woi hebbe Horst geloik maar wois maakt wat utopie betekend. Hai snapte dat.
Frank hew je woinug meer wois te make aas ut over golfe gaat.
Voif parretjes in de eerste nege holes brocht hem 22 punte op ut loisie.
Ze liepe alle twei te zinge op de baan en begonne hillegaar in ut buitelands te prate.
Ik liet ut maar begaan en begon in moin oige te gniffele.
Frank had op ut oind nag zeuve punte d,r bai wete te gare en Horst wier hillegaar de weg kwoit.
Hai ken aars wel verdomd ver slaan aas ze goed raak Benne, maar dat beurt te woinug.
Nei ofloop van ut spelletje nag effies lekker an zitte en Ria wier d,r al rap achter wie de meeste punte op zoin loissie skreve had.
Met nege mense is dat ook gouw klaar.
De winnaar most ok nag wat zegge en dat beurde ook maar hai zoide geloik dat ie wel een stukkie skroive wulde.
En dat heb ie dein.

Jaap Bruijn.