title=Een bericht van de penningmeester: Geachte leden, let op uw mailbox december is contributiemaand! (HHR artikel 9).