Ut wier us toid dat weerderus wat punte an de loist toevoegd most worre.
Want dat is al un hêêl toid lede dat ik in de proise valle ben.
I kon ut niet tot ut end an toe ofwachte om de prois te kroige al wist ik dat nag niet zeker.
Same met Bob G. en Pit D. wier ut un gezellug middegie.
Ware ut niet dat in ut clubhuis Bob G. met un probleem op de proppe kwam.
Op hole vier is ur un bal te water raakt op un barre verdochte menier.
De bal ging over de voiver naar de are kant , kwam deer in ut kantje en rolde vanof deer te water.
De vraag of de bal voorbai de rooie paaltjes trecht komme wier of dur voor.
Deer ging ut om.
Bob G. vond dat de bal voor de voiver dropt moest worre en een aar docht dat ut hêêl aars was.
Afoin, woi kwame niet verder dan un zoot onzekerhoid en dat kwam moin oigeluk bar best uit.
Bob G. zat al an un dq te denken maar deer kwam ie toch van trug.
Toch wier ut voor moin un beste niddeg.

Jaap B.