Mededeling

Naar aanleiding van het verzoek om  de heren  tweemaal uit te nodigen bij onze dinsdag damescompetitie,
kan ik mededelen dat de wedstrijdcommissie ermee akkoord gaat.
Dus vanaf aanstaande dinsdag kunnen op de eerste en derde dinsdag van de maand, de heren zich bij ons inschrijven.
Hopelijk blijft het enthousiasme bestaan en zien we die dagen een grote opkomst.
Tot dinsdag,
Groet namens de wedstrijdleiding,
Ria Bresser