Onderzoekers Gneezy en Rustichini lieten in 2004 jongens en meisjes van 9 jaar oud een stuk hardlopen. Zonder competitie-element (de kinderen liepen niet tegen elkaar, maar in hun eentje) liepen de jongens en meisjes gemiddeld even snel. Maar met competitie gingen de jongens sneller lopen, terwijl de meisjes juist langzamer liepen dan toen ze alleen waren. Competitie moedigt blijkbaar aan om een stapje harder te gaan, maar dat geldt niet voor iedereen.
Soortgelijke onderzoeken zijn ook gedaan onder werkende mannen en vrouwen. Vooral mannen gaan beter hun best doen als er een competitief element aanwezig is. Een ander opmerkelijk onderzoeksresultaat: vrouwen vinden het vervelender om op werk in competitie te zijn met andere vrouwen dan met mannen. En vrouwen vinden het ook vervelender om met vrouwen in competitie te zijn dan mannen het vinden om met mannen in competitie te zijn.
Jammer genoeg heb ik geen studie kunnen vinden naar de mate van strijdbaarheid op latere leeftijd, maar ik kan mij goed voorstellen dat een mens wat minder competitief wordt met het verstrijken van de jaren.
Met deze onderzoeken in het achterhoofd is wel te begrijpen dat de damesleden weinig trek hebben in de matchplay competitie. Tot nu toe hebben maar 7 dames zich ingeschreven en dat is maar zo’n 8% van alle damesleden (86)
Bij de heren hebben zich 20 leden ingeschreven en hoewel dat er bijna drie maal zo veel zijn als bij de dames, valt ook dat erg tegen. We hebben in totaal 263 heren leden en het aantal inschrijvingen is dus maar 7%, zelfs lager dan bij de dames.
Het is natuurlijk geen goed opgezet onderzoek maar naar deze cijfers kijkende zou je kunnen zeggen dat de heren op latere leeftijd een stuk minder competitief zijn dan op jongere leeftijd en daarin zelfs goed te vergelijken zijn met de dames.
De inschrijvingstermijn sluit op 7 juni en ik hoop dat een flink aantal leden zich alsnog even inschrijft. Het is misschien minder leuk dan een recreatief rondje bij een van de andere competities, maar als je een betere golfer wilt worden heb je blijkbaar toch wat competitie nodig.

Guus