De “club van honderd” is een initiatief van de sponsorcommissie van de Golfclub de Koggen.
Doel van de club van honderd is om leden en niet leden die de Golfclub de Koggen een warm hart toe dragen jaarlijks een financiële bijdrage te laten leveren van 100 Euro, voor zaken die niet uit de normale begroting bekostigd kunnen worden, maar wel gewenst zijn.
Hierbij denken wij aan ondersteuning van de jeugdopleiding en bijzondere activiteiten binnen de club welke ten goede komen aan het verenigingsklimaat en de leden in het bijzonder.
De beschikbare middelen maken geen onderdeel uit van de reguliere begroting van de vereniging.
Zowel het bestuur als individuele leden kunnen bij de commissie een, met reden omkleed, verzoek indienen voor een donatie uit de beschikbare middelen. De commissie besluit welke verzoeken gehonoreerd worden.

Wat krijgt u wanneer u lid wordt van de “club van honderd”?

  • Vermelding van uw naam op het “club van honderd” bord in ons clubhuis.
  • Deelname aan het matchplay kampioenschap “club van honderd”.Voor niet golfers wordt een golfclinic georganiseerd.
  • Deelname aan het “club van honderd” kampioenschapbuffet.

U kunt lid worden van de “club van honderd” door u aan te melden via het inschrijvingsformulier.
Op voorhand danken wij u hartelijk voor uw deelname!

Sponsorcommissie Golfclub De Koggen
Joyce Bakker
Ko Burger
Maurice Jong
Dirk Loos
Stefan Nuberg
Karel Visser