Club van 100

De “Club van Honderd” is een initiatief van de sponsorcommissie van de Golfclub de Koggen.
Doel van de club van honderd is om leden en niet leden die de Golfclub de Koggen een warm hart toe dragen, jaarlijks een financiële bijdrage te laten leveren van 100 Euro, voor zaken die niet uit de normale begroting bekostigd kunnen worden, maar wel gewenst zijn.
Hierbij denken wij aan ondersteuning van de jeugdopleiding en bijzondere activiteiten binnen de club welke ten goede komen aan het verenigingsklimaat en de leden in het bijzonder.
De beschikbare middelen maken geen onderdeel uit van de reguliere begroting van de vereniging. Het financiële beheer is in handen van de penningmeester van GC De Koggen.
Zowel het bestuur als individuele leden kunnen bij de commissie een, met reden omkleed, verzoek indienen voor een donatie uit de beschikbare middelen. De sponsorcommissie besluit welke verzoeken gehonoreerd worden, en welke niet.

Wat krijgt u wanneer u lid wordt van de “club van honderd”?

 • Vermelding van uw naam op het “club van honderd” bord in ons clubhuis.

 • Deelname aan de jaarlijkse golfwedstrijd op de sponsordag.

 • Deelname aan de aansluitende borrel en buffet op de sponsordag.

 • Een golfclub die voor de leden wat extra’s kan doen door de Club van 100 ondersteuning

U kunt lid worden van de “club van honderd” door onderstaand inschrijvingsformulier in te vulllen. Op voorhand danken wij u hartelijk voor uw deelname!

Aanmeldformulier lid van GC De Koggen

  Uw GSN-nummer is terug te vinden op uw NGF pas en bestaat uit 10 cijfers, zie https://mijn.golf.nl
  Leden van de Club van 100 worden getoond op een plakkaat in de hal. Met welke tekst wil jij op dit bordje staan? De meeste deelnemers kiezen voor hun eigen naam, maar dat hoeft niet perse.


  Aanmeldformulier voor niet leden van GC De Koggen

   Leden van de Club van 100 worden getoond op een plakkaat in de hal. Met welke tekst wil jij op dit bordje staan? De meeste deelnemers kiezen voor hun eigen naam, maar dat hoeft niet perse.


   SPONSORCOMMISSIE GOLFCLUB DE KOGGEN

   Joyce Bakker
   Maurice Jong
   Dirk Loos
   Karel Visser
   Wim Heddes

   Hieronder een aantal verzoeken welke door de Club van 100 zijn ondersteund:

   • Sponsoring Old Grand-Dad competitie (Goed Doel: steun aan gehandicapte jeugd)

   • Sponsoring Kerst Klaverjas & Keezdrive

   • Bijdrage aan nieuwe website GC De Koggen

   • Bijdrage aan de Jubileum Feestweek 10 jaar GC De Koggen

   • Oefenmateriaal voor de jeugd

   • Bijdrage jaarlijkse sponsordag

   • Bijdrage schoonmaakhok

   • Aanschaf AED voor schuilhut in de baan

   • Sponsoring birdie balletjes

   Wat wordt er geschreven over de club van 100?

   Clubdag 2020

   Slide