Club van 100

De “Club van Honderd” is een initiatief van de sponsorcommissie van de Golfclub de Koggen.
Doel van de club van honderd is om leden en niet leden die de Golfclub de Koggen een warm hart toe dragen, jaarlijks een financiële bijdrage te laten leveren van 100 Euro, voor zaken die niet uit de normale begroting bekostigd kunnen worden, maar wel gewenst zijn.
Hierbij denken wij aan ondersteuning van de jeugdopleiding en bijzondere activiteiten binnen de club welke ten goede komen aan het verenigingsklimaat en de leden in het bijzonder.
De beschikbare middelen maken geen onderdeel uit van de reguliere begroting van de vereniging. Het financiële beheer is in handen van de penningmeester van GC De Koggen.
Zowel het bestuur als individuele leden kunnen bij de commissie een, met reden omkleed, verzoek indienen voor een donatie uit de beschikbare middelen. De sponsorcommissie besluit welke verzoeken gehonoreerd worden, en welke niet.

Hieronder een aantal verzoeken welke door de Clu