Club van 100

De “Club van Honderd” is een initiatief van de sponsorcommissie van de Golfclub de Koggen.
Doel van de club van honderd is om leden en niet leden die de Golfclub de Koggen een warm hart toe dragen, jaarlijks een financiële bijdrage te laten leveren van 100 Euro, voor zaken die niet uit de normale begroting bekostigd kunnen worden, maar wel gewenst zijn.
Hierbij denken wij aan ondersteuning van de jeugdopleiding en bijzondere activiteiten binnen de club welke ten goede komen aan het verenigingsklimaat en de leden in het bijzonder.
De beschikbare middelen maken geen onderdeel uit van de reguliere begroting van de vereniging. Het financiële beheer is in handen van de penningmeester van GC De Koggen.
Zowel het bestuur als individuele leden kunnen bij de commissie een, met reden omkleed, verzoek indienen voor een donatie uit de beschikbare middelen. De sponsorcommissie besluit welke verzoeken gehonoreerd worden, en welke niet.

Hieronder een aantal verzoeken welke door de Club van 100 zijn ondersteund:

 • Sponsoring Old Grand-Dad competitie (Goed Doel: steun aan gehandicapte jeugd)

 • Sponsoring Kerst Klaverjas & Keezdrive

 • Bijdrage aan nieuwe website GC De Koggen

 • Bijdrage aan de Jubileum Feestweek 10 jaar GC De Koggen

 • Oefenmateriaal voor de jeugd

 • Bijdrage jaarlijkse sponsordag

 • Bijdrage schoonmaakhok

 • Aanschaf AED voor schuilhut in de baan

 • Sponsoring birdie balletjes

Wat krijgt u wanneer u lid wordt van de “club van honderd”?

 • Vermelding van uw naam op het “club van honderd” bord in ons clubhuis.

 • Deelname aan de jaarlijkse golfwedstrijd op de sponsordag.

 • Deelname aan de aansluitende borrel en buffet op de sponsordag.

 • Een golfclub die voor de leden wat extra’s kan doen door de Club van 100 ondersteuning

Wat wordt er geschreven over de club van 100?

Clubdag 2020

SPONSORCOMMISSIE GOLFCLUB DE KOGGEN

Joyce Bakker
Maurice Jong
Dirk Loos
Karel Visser
Wim Heddes

U kunt lid worden van de “club van honderd” onderstaand inschrijvingsformulier in te vulllen en deze op te sturen naar Karel Visser. Op voorhand danken wij u hartelijk voor uw deelname!

Download inschrijvingsformulier

Slide