Omdat de Nederlandse Golf Federatie, Golfclub ‘De Koggen’ onlangs als lid erkende, ontving Golfbaan Spierdijk de officiële qualifying-status. Met alle voordelen (voor zowel club als baan) van dien. Voor het managementteam van de golfbaan aanleiding het clubbestuur een glas champagne aan te bieden. Dat gebeurde maandagavond 11 april voorafgaande aan een bestuursvergadering.

 width=

Op de door Jos Breg gemaakte foto heffen van links naar rechts het glas: Barbara Wasch, Klaas Willem Duin, André Tessel, Ton Kunst, Marc Jansen, Rob van den Dobbelsteen, Paul Schoenmaker en Frank Braas. Marc Schoenmaker staat helaas niet op de foto (had nog wat klusjes te doen), maar haalde later op de avond de schade nog in.