Wie de stukken van de ALV gelezen heeft weet inmiddels dat er een bestuurswissel heeft plaatsgevonden. Johan Kramer en Nico Reus zijn uitgetreden en hun plaatsen zijn ingenomen door Aart Koning en Fake de Jonge. Tegelijkertijd heeft er binnen het bestuur ook een wisseling van functies plaats gevonden waardoor Guus Koning nu secretaris is, Aart Koning de taak van het penningmeesterschap vervult en Fake de Jonge de rol van algemeen bestuurslid op zich heeft genomen. We wensen de nieuwe bestuursleden succes en plezier bij het uitvoeren van hun bestuurstaken. Tevens bedanken we natuurlijk Johan en Nico voor hun inzet in de afgelopen jaren. Johan is maar liefst 8 jaar secretaris van de club geweest en naast deze taak was hij ook nog jarenlang voorzitter van de jeugdcommissie. Wat een toewijding en mooi dat Johan de club heeft zien groeien van een klein clubje tot wat we nu zijn. Nico had graag nog wat langer in het bestuur gezeten maar fysiek ongemak belet hem zijn taken, volgens eigen zeggen, goed te kunnen uitvoeren. Wij van het bestuur betreuren zijn beslissing maar kunnen het natuurlijk alleen maar respecteren.
Op de foto zien we een goedgehumeurde Johan die van zijn opvolger een mand met lekkernijen krijgt uitgereikt. Ook Nico kreeg natuurlijk een passend afscheidscadeau (een boek over de kwantum mechanica en een fles port) maar Nico had tijdens de ALV andere verplichtingen en kon dus niet op de foto.

Guus