Via deze weg wil ik jullie bedanken voor de belangstelling. Ik ben verwend met prachtige bloemen, kaarten en gezellig bezoek. Dit heeft mij ontzettend gesteund.
Bedankt! Ik hoop dat ik in het voorjaar weer kan aanhaken voor een rondje golf.
Tot snel

Met vriendelijke groet,

Nicolette Leijen