width=

Belangrijke besluiten zijn er op vrijdag 22 februari tijdens de Algemene Jaarvergadering van GC De Koggen genomen, heel belangrijke besluiten.

Zo kreeg Barbara Wasch de voorzittershamer overhandigd van de aftredende Ton Kunst, nam Johan Kramer de taak van Barbara over als secretaris en werd – om nog maar iets te noemen – de oprichting aangekondigd van een jeugdcommissie.

Ruim veertig leden hadden in het Dorpshuis van Obdam de presentielijst getekend, ‘een teken’, zoals aftredend voorzitter Ton Kunst tijdens zijn openingsspeech met genoegen constateerde, ‘dat het met betrokkenheid in de club wel goed zit’. Hij nam – net als bestuurslid Rob van den Dobbelsteen – dan ook met enige trots afscheid. In slechts drie jaar had hij de vereniging immers zien uitgroeien van een club die nog niet eens een naam had, tot Golfclub De Koggen, een gerespecteerd NGF-lid met A-status.

Overigens noemde hij het geen toeval dat bijna tegelijk met hem de koningin en de paus hun aftreden bekend maakten. ‘Mensen als zij en ik spiegelen zich aan elkaar,’ zei Ton zonder een spier te vertrekken, waarna hij – nadat het gelach was verstomd – net als Rob een fraai afscheidscadeau in ontvangst mocht nemen.

Wat viel tijdens de vergadering nog meer op?

*) De uitreiking van het Jaarboek 2013 (opnieuw een heuse glossy), met daarin onder meer het volledige wedstrijdprogramma (ligt klaar bij de receptie van het clubhuis voor leden die het nog niet hebben);

*) De aankondiging van Klaas Willem Duijn dat de eerste paal voor het nieuwe clubhuis ‘ergens in april’ zal worden geslagen (de verwachting is dat het ‘ook weer ergens’ in de herfst volledig in gebruik kan worden genomen);

*) Het afscheid van Johan Venekamp, Ria Duijn en Mart en Hellen Bakker als wedstrijdcommissarissen (de vervangers zijn alweer ingewerkt, maar nog meer mensen zijn welkom);

*) De introductie van Timo van Geest als nieuwe head pro van Golfbaan Spierdijk (deed hij op een aangename wijze zelf);

*) De constatering dat de club er dankzij de inspanningen van penningmeester Frank Braas financieel gezond voor staat;

*) En het feit dat – zoals Barbara Wasch met groot plezier vaststelde – de vereniging groeit als kool.

Baanmanager Ronald de Rooij daarop inhakend: ‘Mede daardoor hebben wij als Golfbaan – tegen de algemene tendens in – een goed jaar gedraaid. En mede daardoor ook kunnen we met de bouw van een nieuw clubhuis beginnen. Dank jullie wel.’

Mooi toch?