width=SPIERDIJK CUP 1.  Een vreemd slot van een mooie wedstrijd en weer een verrassende wending na overleg met de NGF.

Twee weken geleden werd de Spierdijk cup nr. 1 gespeeld onder prachtige omstandigheden. De eerste kwalificatiewedstrijd voor de eindwedstrijd, de finale met als winnaar de strokeplay kampioen 2014 van GC De Koggen.

Drieëntwintig deelnemers hebben gestreden voor een mooie score om zodoende kans te maken op een plaats in de finale. Uiteindelijk bij de prijsuitreiking nog een situatie die de wedstrijdleiding voor een dilemma stelde. Bij de prijsuitreiking van de birdies werd deze ook uitgereikt aan Barbara. Zij gaf echter aan dat zij geen birdie had geslagen.

Na controle bleek dat de score die was ingevoerd op de computer een drie was terwijl de score een vijf was. De regels zijn daarin duidelijk. Bij een te lage score volgt diskwalificatie, bij een te hoge score blijft deze score staan. Reden voor de wedstrijdleiding om Barbara te diskwalificeren en de derde prijs uit te reiken aan Piet Schilder, de tweede aan Trudi en de eerste prijs aan Erik.

Na de wedstrijd  werd er flink over gediscussieerd in het clubhuis en daar buiten. Reden voor de wedstrijdleiding om deze kwestie voor te leggen aan de NGF. Reden te meer omdat de score op de kaart goed was ingevoerd en in de computer verkeerd. Vooral dit verschil bracht de wedstrijdleiding aan het twijfelen.

De uitspraak van de NGF Regio commissaris was duidelijk en voor maar één uitleg vatbaar. Regel 6.6 stelt dat de score van elke hole genoteerd moet worden op de score kaart en dat deze ondertekend dient te worden. In Noot 1 van regel 6.6 wordt gesteld dat de Commissie (bedoeld wordt de wedstrijdcommissie van de wedstrijd) verantwoordelijk is voor het optellen van de scores en het verwerken van de op de scorekaart vermelde handicap.

Resultaat van dit alles is dat de Wedstrijdcommissie niet goed de kaarten heeft gecontroleerd met de uitslag op de  computer.

Bij afwijking had de Wedstrijdleiding dus de score moeten wijzigen in de juiste score. Weer een goede leerschool voor de wedstrijdleiding en voor u allen. Conclusie: Alsnog wordt Barbara als winnaar van de eerste Spierdijk cup 1 aangewezen en van harte gefeliciteerd met de overwinning.

Uw wedstrijdleider George