width=Op onze huisbaan is er regelmatig veel discussie over de mogelijkheden als de bal is beland in een waterhindernis. Vooral de rode paaltjes op hole 4 zorgen voor veel onduidelijkheid. Hieronder de exacte uitleg:

Een laterale waterhindernis wordt aangeduid met rode paaltjes of lijnen. Als er een redelijke mate van zekerheid bestaat dat de bal in de laterale waterhindernis is terecht gekomen, dan heeft u 5 opties om het spel verder te zetten , namelijk:
– de drie mogelijkheden die hiervoor reeds werden beschreven voor een waterhindernis met gele paaltjes: de bal spelen in de hindernis, een bal droppen achteruit, een bal spelen vanaf de oorspronkelijke plaats. (R, C, A).
– twee andere mogelijkheden: u mag een bal droppen met één strafslag buiten de waterhindernis en niet dichter bij de hole op minder dan twee stoklengtes:
– of van het punt waar de oorspronkelijke bal het laatst de grens van de waterhindernis kruiste (B),
–  of een punt aan de overzijde van de hindernis, even ver verwijderd van de hole als het punt waar de bal het laatst de grens van de hindernis heeft gekruist (D).

Bronnen:  Gccsybrook.nl en  de NGF

Hier de regels betreffende de gele paaltjes