Hier dan nog een paar regeltjes, want zulke grappige stukjes als die Guus schrijft lukt mij niet.

Dinsdag hebben we allen goed gelopen in de baan met zonnig weer.

Tijdens de prijsuitreiking kon Coby drie nieuwe leden, Jeannette, Marian en Elsje verwelkomen.

Loes  had de derde prijs met 16 punten, Marleen was 2e met 17 punten en ik was eerste  met 18 punten. We gingen allen met wijn naar huis.

Ik had gezellig gelopen met Elsje en Thea en genoten van elkaars mooie slagen.

Els trakteerde ons op de koffie omdat ze jarig geweest was en van Petra kregen we cake met blauwe spikkels er bij daar ze voor het eerst oma was geworden van een kleinzoon.

Nicolette