Voor de komende tijd staan de volgende acties gepland

  • Komende weken wordt er geverticuteerd
  • Bunkers worden komende maanden verbetert
  • Lengte gras op de fairway. Gras groeit op de verschillende holes met andere snelheid.
  • Hole 1 en 9 groeien het snelst. Er wordt rekening gehouden met het maaischema
  • Rough. Komend jaar wordt dit gemaaid met klepelmaaier zodat er geen hooi blijft liggen.
  • Teeboxen hole 4 en 9 worden komend voorjaar aangepakt

De baancommissie