Het zal jullie niet ontgaan zijn, maar 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywet (AVG) van kracht.
Dit betekent dat we inzichtelijk moeten hebben welke gegevens van welke (groepen) personen, op welke plek(ken) zijn opgeslagen en waarom (doel). Daarnaast moet duidelijk zijn wie toegang heeft tot deze persoonsgegevens (intern en extern) en dat veilig met de persoonsgegevens wordt omgegaan.
Met externe partijen (denk aan OGS en Buro19) die toegang hebben tot de persoonsgegevens of deze gebruiken, dienen zogenaamde verwerkersovereenkomsten worden opgesteld en ondertekend. Daarnaast moeten onder meer privacy statements worden opgesteld/ aangepast en websites geüpdate met cookiemeldingen, beveiliging en meer.
Een aantal termen zal niet iedereen begrijpen maar je zult vast wel gezien hebben dat we de website inmiddels hebben aangepast. Bovenaan de website verschijnt de cookie melding, deze kan worden verwijderd door te klikken op de “sluit”-knop (dit natuurlijk maar één keer). Daarnaast is er aan de website een privacyverklaring toegevoegd ( Zie: https://golfclubdekoggen.nl/privacyverklaring/ ).

In samenwerking met OGS zal dit ook nog moeten gebeuren op ons administratie- en wedstrijdsysteem.