voorzittershamer

Geachte leden,

Hierbij alvast een vooraankondiging. De algemene ledenvergadering 2016 zal worden gehouden op vrijdag 19 februari 2016 en zal starten om 20:00 (inloop vanaf 19:30) in ons clubhuis op de golfbaan (1e verdieping).

De agenda en de notulen zullen uiterlijk 14 dagen voor de jaarvergadering naar u toegezonden worden. Binnenkort kunt u zich opgeven via OGS voor de algemene ledenvergadering op dezelfde wijze als u dit doet voor een wedstrijd.

Wij hopen op een grote opkomst. Graag zien wij u dan ook op vrijdag 19 februari.

 

Het bestuur van GC De Koggen.